Skip to main content

Vi har arbetat med arbete i mark och skog sedan 1983. Vi är ett familjeföretag där vi som arbetar har olika kvaliteter och kompetenser, detta gör oss till ett mycket komplett företag med ett starkt tjänsteutbud. Ett litet företag med stor erfarenhet och flexibilitet.

Vi arbetar med högkvalitativa verktyg och maskiner för att uppnå ett så bra slut resultat som möjligt.
Några av de tjänster som vi kan erbjuda er.

 • Nyanläggning av reningsverk i Kungälv och Södra Bohuslän.
  Nyanläggning av minireningsverk. Den typen som vi oftast installerar är KLARO. Att vi valt att arbeta med KLARO beror på att de i våra ögon är väldigt driftsäkra, enkla att anlägga samt en smidiga att underhålla.
  Anläggning av reningsverk i Kungälv, Ytterby, Marsrand och hela Södra Bohuslän.
 • Förläggning av kabel i Kungälv och Södra Bohuslän.
  Förläggning av kabel: såväl el, fiber samt jordvärme. Arbetet utförs inom gällande branschnormer samt av behörig personal. Kabel och slangarbete i Kungälv, Ytterby samt hela Södra Bohuslän.

Väg och fastighet
Helhetsskötsel av vägsamfälligheter samt fastighetsskötsel och vård av grönområden. Nyanläggning av vägar i Kungälv och Södra Bohuslän, skötsel innefattande dikning, kantskärning samt grusning.
För fastighetsägare i Kungälv, Ytterby samt Södra Bohuslän kan vi erbjuda dränering, nyanläggning av husgrund samt förläggning av reningsverk.
Vi eftersträvar alltid att använda rätt maskinstorlek för att minimera markskador, vi är också noggranna md att återställa när arbetet är utfört.

 

Vi har följande intyg:

 • EBR – Intyg. (arbete inom eldist.branchen samt ESA grund).
 • BB3 – Bevis för kabelförläggning.
 • Utmärkningsansvarig för att kunna utföra entreprenadarbete på vägar.

Manuellt skogsarbete i Kungälv och Södra Bohuslän
Vi har arbetat med skogsarbete sedan 1983, vi utför manuellt skogsarbete i Kungälv samt Södra Bohuslän.
Röjning av eldistributionsnät i område Göteborg – Uddevalla – Trollhättan, arbetet utförs manuellt med motorsåg, röjsåg samt stångsågar.

Vi har en komplett försäkring för alla de arbeten som vi utför.
Vi har ett brett tjänsteutbud som gör det tryggt att anlita oss.

Vi kan ta ett helhetsansvar i de fall ni önskar detta.