Skip to main content

Nyanläggning av reningsverk

Nyanläggning av minireningsverk. Den typen som vi valt att arbeta med är KLARO. Att vi valde just KLARO beror på att de i våra ögon är väldigt driftsäkra samt enkla att anlägga och underhålla. Anläggning av reningsverk i Kungälv, Ytterby sam hela Södra Bohuslän.

Förläggning av kabel

Förläggning av kabel: såväl el, fiber samt jordvärme.
Arbetet utförs inom gällande branschnormer samt av behörig personal. Kabel och slangarbete i Kungälv, Ytterby samt hela Södra Bohuslän.

Väg och fastighet

Helhetsskötsel av vägsamfälligheter, fastighetsskötsel och vård av grönområden.
Nyanläggning av vägar i Kungälv och Södra Bohuslän, skötsel innefattande dikning, kantskärning samt grusning.
Nyanläggning och underhåll av skogsvägar i Kungälv och hela Södra Bohuslän.

Mur och stensättningar

Vi hjälper er med snygga och hållbara mur och stensättningar.
Sedan 1983 har vi hjälpt kunder med både stensättningar och murar. Vi har kunskapen och verktygen för att just er tomt skall bli vacker.

Manuellt skogsarbete

Vi har arbetat med skogsarbete sedan 1983, vi utför manuellt skogsarbete i Kungälv samt Södra Bohuslän.
Röjning av eldistributionsnät i område Göteborg – Uddevalla – Trollhättan, arbetet utförs manuellt med motorsåg, röjsåg samt stångsågar.

Våra intyg

  • EBR – Intyg. (arbete inom eldist.branchen samt ESA grund).
  • BB3 – Bevis för kabelförläggning.
  • Utmärkningsansvarig för att kunna utföra entreprenadarbete på vägar.

Det är tryggt att anlita oss – Vi har lång erfarenhet och är fullt försäkrade

Vi har en komplett försäkring för alla de arbeten som vi utför.
Vi har ett brett tjänsteutbud som gör det tryggt att anlita oss.

Vi kan ta ett helhetsansvar i de fall ni önskar detta.